Home

 

Het Consultants Collectief (HETcc)

Het Consultants Collectief is een initiatief van Hans Pareau Dumont, Ed Kuijper en Tjebbe Loonstra. Alle drie hebben wij ruime ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en changemanagement in verschillende sectoren. Als organisatieadviseur, interim-manager en coach worden wij vaak te hulp geroepen in ontwikkelingstrajecten. Als u met HET CC in zee gaat, kunt u rekenen op duurzame veranderingen. Zowel binnen uw organisatie als ten aanzien van teams, individuele managers en medewerkers.

De Belofte

Beweging brengen in gedrag van mensen en organisaties met oog voor de doelen en het bestaansrecht van de organisatie.
In onze filosofie staat een duurzame verandering voor een dialoog met de hele organisatie. In een vorm die aansluit bij de cultuur en gebruik maakt van het begrip bij medewerkers voor de noodzaak tot verandering. En van de kennis en ervaring die natuurlijk aanwezig is. Kortom, het creëren van maximale betrokkenheid door hen invloed te geven op het tot stand brengen van het ontwikkelproces. Reflectie op dat proces vergroot tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid voor het welslagen van veranderingen. Kortom:

 • Doorvoeren van duurzame veranderingen, met aansluiting op de cultuur van de organisatie
 • Ontwikkelen van de ‘hele’ organisatie, want geen enkele ‘laag’ staat op zich
 • Ontwikkelen van structuur, proces, houding en gedrag want ook deze drie houden onlosmakelijk verband met elkaar
 • Het bereiken van het doel gaat in gezamenlijkheid met de organisatie, wij adviseren en sturen bij, maar zitten niet op de bok
 • Begeleiden van individuele personen en directie/managementteams in specifieke trajecten


Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door creativiteit. Wij hanteren geen standaard aanpak. Uitgangspunt is dat de klant en zijn vraag uniek is. Het plezier en uitdaging van ons werk is om daarbij een passend antwoord  en oplossing te vinden.  Uiteraard vallen we daarbij terug op onze eigen ervaringen,  maar minstens zo belangrijk zijn de ervaringen van onze klant zelf. Pragmatisch en aansluitend bij de situatie en de mensen. Wij richten ons daarbij op inhoud én proces.

In onze aanpak zoeken wij altijd naar samenwerking, zodat we de medewerkers maximaal kunnen betrekken bij het organisatie-eigen vraagstuk.


Dienstverlening

Onze dienstverlening omvat een spectrum van diensten variërend van  individuele coaching tot het ontwikkelen en uitvoeren van een organisatie breed verandertraject.

Voor wie:

 • Directie(s), (midden)managementteam(s), medewerker(s); al naar gelang welke doelgroep wordt bepaald, wat en hoe, en het verband met elkaar
 • Advisering, begeleiding van individuele personen, directie/management teams, afdelingen, volledige organisaties
 • Sectoren : zorg, woningcorporaties, (semi)overheid

Wat:

 • (Executive) coaching

 • Begeleiden en implementeren van samenwerkingsverbanden
 • Organisatiepositionering
 • Leiderschap- en management ontwikkeltrajecten
 • Trainingen
 • Mediation